Home

Welcome to Coram Deo…

 

…a caring pastoral counselling and narrative training centre, offering an oasis of hope for people journeying with some of life’s most stubborn challenges.

As an embracing fellowship and community of care we do counselling in Pretoria East areas, also workshops. We also offer support groups and various other skilled or professional helping services.

Training is offered at our offices in Pretoria in Waterkloof Glen and select venues across South Africa or wherever the stories of life take us for transformative narrative training.

Please add yourself to ourlist of interested students for 2019 for the advanced certificate in Pastoral Narrative Therapy or Supervision programme. We still have short learning continuing programmes running for 2018.

Information & Enrollment form

Narratiewe Pastorale Beradingskursus

Narratiewe Pastorale Beradingskursus

PASTORALE NARRATIEWE TERAPIE – OPLEIDING 2018

[Kennisgewing: Die program vir 2018 het reeds afgeskop maar kyk gerus, of skakel, om te veneem wat die moontlikhede is om in Maart/April by die groep in te skakel via ‘n kort leer kursus.

Die behoefte aan pastorale sorg word al hoe groter. Hierdie kursus is ontwerp om studente teoretiese en praktiese blootstelling aan die praktyk van pastorale narratiewe berading te gee. Studente word toegerus om saam met iemand ‘n pad gevul met hoop en genesing te stap.

‘n Kort video bekendstelling en uitnodiging om deel te wees van ons Coram Deo Facebook-blad.

Die inskryf- en oorsigvorms is in Afrikaans of Engels hier beskikbaar:

Inskryf & Oorsigvorms

Kursusuitkomste

Die vermoë om pastoraat (teologie) en narratiewe terapeutiese vaardighede sinvol en kreatief te integreer en in praktyk te gebruik;
Om moontlikhede te skep vir studente om in verskillende spesialisvelde pastoraal-terapeuties op te tree – soos trauma, substansafhanklikheid, huwelike, ens.;
Om ’n Pastoraal-terapeutiese bydrae te lewer tot die heelwording van gemeenskappe.

Sommige uitkomste vir ‘n pastorale terapeut:

 • Om die siekmakende diskoerse van ons westerse kultuur te herken;
 • Om insig te kry in die rol wat mense se geloofsverhale in hulle emosionele, verhoudings- en geestelike welwese speel;
 • Om gesonde gesinne te bou en te bevorder.

Uniekheid

Hierdie kursus is uniek:

Tydens en na die studiestydperk word die student deel van die Coram Deo-gemeenskap: ‘n ondersteundende gemeenskap wat gegrond is op respek, ondersteuning en ‘fellowship’.
Met lesings- en beradingslokale, en kapel bied Coram Deo se fasiliteite ‘n sterk ondersteunende infrastruktuur.
Vanweë ‘n gevestigde akademiese kultuur sal die student die nodige opleidingsondersteunings ontvang.

Coram Deo bied die geleentheid om in die praktyk pastoraal-terapeutiese gesprekke te voer. Na die 2-jaar Sertifikaat-kursus kan die student by Coram Deo inskryf vir Voortgesette opleiding en/of ‘n Supervisieprogram. Coram Deo se senior pastorale terapeute bied die nodige ondersteuning en begeleiding.

By Coram Deo word die narratiewe paradigma met pastorale teologie en die menswetenskappe geïntegreer. Dis ‘n mondvol! Kom gesels gerus met ons.

Na afloop van die kursus sal sommige studente by ander instansies in diens tree. Hierdie kursus rus mense ook toe om ‘n groter impak in hul bestaande werksomgewing te hê.

Anton van Zÿl, wat by konflikresolusie in die korporatiewe omgewing betrokke is, het op 9 Oktober 2014 die volgende geskryf:

“Hierdie kursus is die beste ding wat met my gebeur het.”

Gideon Knoetze, ‘n sakeman en entrepreneur wat verskeie Volkswagen-agentskappe in die Suid-Kaap besit, sê oor hierdie kursus:

“Dis beter as die leierskapskursus wat ek in Kanada bygewoon het.”

Kursusleiding

Die sentrum word bestuur onder leiding van Dr Elmo Pienaar tesame met ervare terapeute en dosente.

Kursusinhoud

Modules gedurende die twee jaar gedek:
Die narratiewe paradigma
Pastorale teologie
’n Pastoraal-narratiewe benadering tot verskeie temas:

 • Huweliks- en verhoudingsberading
 • Kinderpastoraat
 • Seksuele molestering
 • Rousmart- en traumaberading
 • Substans- en alkoholafhanklikheid
 • Depressie
 • Groepwerk

Addisionele kursusinligting

Hierdie is ‘n twee jaar gevorderde sertifikaatkursus, geakkrediteer by die Universiteit van Pretoria.
Studente moet vir 36 weke per jaar, een keer per week ’n 3-uur besprekingsklas bywoon (‘n 80% bywoningsyfer word vereis).

Studente kry weeklikse tuis-leeswerk as lesingvoorbereiding. Dit sal min of meer drie tot vyf ure per week in beslag neem. Vir sinvolle deelname is voorbereiding van die uiterste belang.
Daar sal van studente verwag word om oor die twee jaar ses werkstukke in te handig.

Wie mag inskryf?

Die akademiese voorvereiste vir die kursus is ’n matrieksertifikaat plus 3 jaar naskoolse opleiding of as jy nie ná matriek verder studeer het nie, die ekwivalent daarvan in werkservaring (“Recognition of Prior Learning”). Coram Deo sal graag u vrae in dié verband beantwoord.

Sperdatum

Sperdatum vir registrasie: Vrydag, 23 Januarie 2018. Plaas asseblief vroegtydig uself op ons informasielys. Woon ook gerus ons bekendstellingsaand by op 27 November 2018.

Registrasie

Registrasie (Inskrywingsvorms kan op aanvraag ge-epos word maar is ook reeds elektronies beskikbaar by die skakel hierbo)
t: 012-998 8323 | e: info [AT] coramdeo [DOT] co.za

Plek

Klasse word aangebied by die Coram Deo Pastorale Sentrum.

Fisiese adres (Pretoria): Coram Deo Pastorale Sentrum, h/v Lea en Hugo Straat, Waterkloof Glen. Posadres: Posbus 32002, Glenstantia, 0010

Klasse word ook reeds op ander plekke in die land aangebied of kan onderhewig aan die nodige gesprek elders aangebied word. Dit is in beginsel moontlik om by wyse van afstandonderrig in te skakel (doen gerus navraag).

Inname

Minimum aantal studente per kursus: 20

Instansies of gemeentes kan ook ‘n plaaslike leer-kampus stig met behulp van Coram Deo Pretoria se insette.

Kursusdatums

Kursusaanbieding volg die datums soos wat dit jaarliks betrekking het op publieke skoolkwartale. Geen klasse in die skoolvakansies of publieke vakansiedae. Studente het ‘n keuse of hulle by ‘n oggend of aandgroep wil inskakel.

Kostes

Die jaarlikse koste beloop R 8,450. Vir die 2 jaar saam beloop die koste R16,900. Daar is ook ‘n eenmalige fooi vir boeke en regte (R1,800).

Daarna is daar moontlikhede om by ‘n formele supervisie program in te skakel of/en ‘n Alumni program te deurloop. Alternatiewelik is daar ‘n verdere akademiese lyn (sien verder).

Betalingsmetodes

‘n Nie-terugbetaalbare deposito word verlang

 • 10 maandelikse betalings
 • EFT
 • Kaartbetalings kan by die kantoor gemaak word
 • Inkorting word gebied vir eenmalige betaling vir die betrokke jaar vooruit of debietorders

Verdere studie aan die Universiteit van Pretoria

Breedweg gesien is pastorale terapie (so ook dus pastoraal narratiewe terapie) een van drie sosiale-
gedragswetenskaplike dissiplines: sielkunde, maatskaplike werk en teologie. Dit is binne die praktiese teologie dissipline waar die gedragswetenskap van pastorale sorg en berading tuiskom. Gevolglik maak die kursus dit moontlik om in die pastorale teologie lyn verder te spesialiseer selfs tot op PhD vlak. Die ontwikkeling volg die roete van ‘n nagraadse diploma in teologie (1 jaar) waarvoor studente in aanmerking kom vir keuring vir ‘n Meestergraad (1 tot 2 jaar) wat kan lei na ‘n ‘n PhD (2 tot 4 jaar).

Daar is studente wat die kursus deurloop vir hoë vlak persoonlike ontwikkeling (of met die oog op hulle algemene verhoudings of rol as maatskappy leier/bestuurder, onderwyser, ‘coach’ en mentor of fasiliteerder. Vir diegene wat egter ‘n praktyk in die oog het; verdere studies is nie ‘n voorvereiste daarvoor nie.

Seeds of Hope

Seeds of Hope

Counselling changes lives, it builds resilience, it helps people protest problems, it offers hope in the face of adversity, and much more. It is quite interesting therefore…

… that one would find people who regard counselling (or any other helping profession) as something that they don’t want to pay for. But there are those who really can’t afford it (even at our rates) and that is where we need your help; where we partner with you to offer hope in the world.

Consider strongly as an individual, family, or company to contribute financially or through professional helping services towards the pursuit of hope in our communities and in our country.

That’s where our Hundred Seeds idea comes from; where one rand represents one seed (hundred seeds of hope), or in the case of a company – one seed, ten rand (business seeds of hope). For this we can offer…

article 18A certificates

means of attending to corporate social responsibility

partner around learning imperatives

employee engagement and assistance programmes

health and well being from coaching to corporate or team, and executive therapy

and much more

As part of our hundred seeds initiative there is also pro-seeds: professional people who within a fair contribution framework offer their services for free. They do so however with the knowledge that Coram Deo requests a donation from the client by virtue of following the principle that often people don’t appreciate something that is for free, or then that clients contribute through other means that help yet other clients.

The fair contribution framework principle entails that a professional person can have the peace of mind that they will not be over extended. Your professional contribution should really come from your heart.

Request a call back through our contact page or if you represent a business or corporate we can set up a meeting with our board of directors.