Radio pulpit listener?

Radio Pulpit listeners have a dedicated page. Please go here or click on the Pulpit image. Find our recent interviews below.

 

In the media

Bertha gesels met Marjon Meyer, publieke spreker, menslike hulpbronnebestuurs praktisyn en voormalige pastorale narratiewe terapie student by Coram Deo. Hulle kuier oor werksplekdruk en spanning gedurende Covid.
Bertha le Rouxh gesels met Dr Elmo Pienaar, besturende direkteur oor die quick-fix kultuur in verhoudings.
Koos van der Merwe van Coram Deo George gesels met Bertha le Roux oor die ‘Science of Happiness’ en wat die Bybel en narratief hiermee te make het.

1 Oktober 2020

Bertha le Roux van Radiokansel gesels met Dr Jo Viljoen oor beplanning in die konteks van afhanklikheid.

Sibongile Mofokeng from Radio Pulpit in conversation with Nicole Dickson on listening.

Bertha le Rouxh, van Radiokansel gesels met Dr Francois Wessels, Coram Deo berader (Pretoria en Aanlyn), dosent (en beeldhouer)

17 September 2020

Anne-Lize Koen, Coram Deo pastorale berader in Bloemfontein gesels met Bertha le Rouxh oor ‘vrouwees’ uitdagings en identiteit in jou storie te vind.

9 September 2020

Bertha le Roux gesels met berader en Coram Deo dosent, Dr Pieter Visser oor huwelike in Covid en huweliksvoorbereiding.

27 Augustus 2020

Bertha le Roux gesels met Dr Elmo Pienaar en voorsitter van die direskie, Piet Smith oor Coram Deo werksaamhede.

13 Augustus 2020

Bertha le Roux gesels met berader, Hanlie Boshoff en Kira Groenewald oor tienerwees en lockdown lewe.

20 Augustus 2020

Sibongile Mofokeng interviews Dr Elmo Pienaar (MD) and director Martin Kuscus about Coram Deo.

19 August 2020

Pastoral narrative counselling for everyone

2021 National intake open
Time to the end of the early bird discount.* Price

Let’s do ‘hope’

Coram Deo services

Stay up to date

We'll need your email address. This stays between us.

Quick links

  • Contact
  • Appointments
  • Pastoral Narrative Therapy Course
  • Services
  • Narratiewe Pastorale Beradingskursus
  • Telling stories
    Wat is narratief
  • Hoe maak ek 'n afspraak
  • Berading


Let’s make a difference

Tax deductible donations
Seeds of hope
Professional seeds
67 Minutes – Mandela day

Corporate social investment
Skills development levy

Get in touch!
Hope and resilience

Help us build hope and resilience into the lives of families and communities.

Any donations to Coram Deo is tax deductible. On request we gladly provide Article 18A certificates towards this end.
More

Wish-list

Specific and smaller donations. Click image.

Any once off custom amount donations

More about recurring donations here.* Price