Berading

Daar is ‘n verskeidenheid professionele beraders aan Coram Deo gekoppel wat ‘n wye omvang van temas kan hanteer.

[Ons sal hierdie en ander blaaie oor die volgende paar weke opdateer. Skakel ons gerus in die tussentyd om meer uit te vind of om ‘n afspraak te maak.]