fbpx

Beroerte

Beroerte

Ek het beroerte oorleef, maar ek is anders…

Die byeenkoms is dikwels die enigste geleentheid vir lede om buite gesinsverband gesellig met ander mense te verkeer.

Alle dienste word gratis aangebied deur kundige vrywilligers met opgewekte persoonlikhede.

Groepsaktiwiteite sluit in: Professionele terapeutiese sessies, sprekers, sosiale uitstappies, kort vakansies en talle ander ontspannings en ondersteunings aktiwiteite. Lede het inspraak in die verloop en inhoud van verrigtinge. Pligte word toegeken, bv voorsiening van verversings ens.

Die groep is verantwoordelik vir eie befondsing en genereer inkomste dmv spesifieke projekte en insamelings.

Die Beroerte Steungroep funksioneer as ‘n nie-winsgerigte organisasie (NPO: 001-769)

Webblad: http://www.strokesupport.co.za/

Courses | Training

Accredited by the University of Pretoria, we offer specialised training in a narrative approach that is generally described as pastoral but non-doctrinal in nature. A narrative approach also has application in coaching, mentoring, facilitation, mediation and organisational development.

We’ve offered pastoral and narrative therapy training for the past two decades.

Most programmes are accredited by the University of Pretoria.
Pastoral Narrative Therapy
Continued professional development
Practitioner superivsion
Seminars and workshops

 

 

Campuses | Learning sites

Pretoria (Main Campus)
Constantia Kruin (West Rand)
Kempton Park (East Rand)
Durbanville (Cape)
George (Western Cape)
Mossel Bay (Western Cape)
Lydenburg (Mpumalanga)

Global online (Blended Learning)

Make a difference

Tax deductible donations
Seeds of hope
Professional seeds
67 Minutes – Mandela dayCorporate social investment
Skills development levy

Let’s get in touch!

Head office (Pretoria)

About

Welcome to an embracing fellowship that offers hope.

Situated in Waterkloof Glen, Pretoria, South Africa, Coram Deo offers training in pastoral narrative therapy and professional counselling services made cost effective by the generosity of our donors and partner therapists and other professionals.

 

Coram Deo Pastoral Centre (NPC)
Registration no. 2003/007191/08