fbpx

Beroerte

Beroerte

Ek het beroerte oorleef, maar ek is anders…

Die byeenkoms is dikwels die enigste geleentheid vir lede om buite gesinsverband gesellig met ander mense te verkeer.

Alle dienste word gratis aangebied deur kundige vrywilligers met opgewekte persoonlikhede.

Groepsaktiwiteite sluit in: Professionele terapeutiese sessies, sprekers, sosiale uitstappies, kort vakansies en talle ander ontspannings en ondersteunings aktiwiteite. Lede het inspraak in die verloop en inhoud van verrigtinge. Pligte word toegeken, bv voorsiening van verversings ens.

Die groep is verantwoordelik vir eie befondsing en genereer inkomste dmv spesifieke projekte en insamelings.

Die Beroerte Steungroep funksioneer as ‘n nie-winsgerigte organisasie (NPO: 001-769)

Webblad: http://www.strokesupport.co.za/

Counselling

Relationships
Family
Teenagers
Children
Trauma
Anxiety
Depression
Identity
Addiction
Abuse

Related services

Coaching
Mediation
Facilitation
Mentoring

Organisational | Corporate

Leadership enhancement
Community consultation
Employee Assistance and Wellness
Diversity and culture workshops
Organisational development

Affiliate groups

Alcoholics anonymous (and family support)
Sex addicts anonymous (and family support)
Ampucare
Huntington’s
Stroke support

Other:
Painting classes
Music lessons
Sculpture classes

Select training institutions:
FACT Network
Narrative Arts Practices
Centre for Contextual Ministry
Institute 4 Creative Conversations

Associate groups

Simcha Addiction and Recovery
Agére/Agency (weight management)
Divorce support
SWAT Parenting

Courses | Training

Pastoral Narrative Therapy (English) [UP Accredited]
Pastoral Narrative Therapy (Afrikaans) [UP Accredited]
Supervision in counselling and other helping professions [UP Accredited]
Continued Learning (consisting of 5 short formal programmes)
Seminars and workshops

Campuses | Learning sites

Pretoria (Main Campus)
Constantia Kruin (West Rand)
Kempton Park (East Rand)
Durbanville (Cape)
George (Western Cape)
Mossel Bay (Western Cape)
Lydenburg (Mpumalanga)
Ladysmith (KZN)
Amanzimtoti (KZN)
Global online (Blended Learning)

Make a difference

Tax deductible donations
Seeds of hope
Professional seeds
67 Minutes – Mandela dayCorporate social investment
Skills development levy

Let’s get in touch!