Simcha

Simcha Recovery wil graag mense help wat sukkel met die probleem van alkohol en dwelm afhanklikheid. Indien jy reeds ‘n 3 of 4 weke binnepasient program voltooi het maar nog nie gereed voel om sonder ondersteuning ‘n leefstyl verandering te maak nie, kan ons jou help. Indien jy voel dat jy die probleem eerder misbruik sou noem en nie afhanklikheid nie, kan ons jou help om heeltemal van die probleem ontslae te raak. Ons help ook om onderliggende probleme aan te spreek. Ons program is dus beide ondersteunend en terapeuties van aard.