fbpx

Wat is Coram Deo

Wat is Coram Deo

Wie is Coram Deo, en wat is Coram Deo Pastorale Sentrum?
Geleë in Pretoria Oos, Coram Deo Pastorale Sentrum (NPC) (Reg.nr. 2003/007191/08) is ‘n maatskappy sonder winsoogmerk, en beskik oor opgeleide narratiewe pastorale beraders in diens van die gemeenskap van Tshwane.

Die hoofdoelstelling is om ‘n sentrum van hoop te wees. ‘n Sentrum wat die gemeenskapsbelange bevorder op twee gebiede:

i) ‘n Uitnemende akademiese terapeutiese opleiding sentrum
ii) Deur narratiewe pastorale berading te bied aan enige lid van die gemeenskap wat ‘n behoefte daaraan het.

Wat is die probleem en watter oplossing bied Coram Deo?
By Coram Deo word mense se probleme en uitdagings respekvol narratief pastoraal hanteer. Coram Deo help alle mense ongeag hulle ras, taalvoorkeur, seksuele oriëntasie of geloofsoortuiging.

Coram Deo se Visie
Coram Deo Pastorale Sentrum is ‘n handevat-ervaring wat hoop bring.

Coram Deo se Missie
Ons wil ‘n professionele narratiewe pastorale sentrum wees wat hoop bied. Dit wil ons doen deur:
respekvolle narratiewe pastorale gesprekke uitnemende opleiding en puik organisasie

Courses | Training

Accredited by the University of Pretoria, we offer specialised training in a narrative approach that is generally described as pastoral but non-doctrinal in nature. A narrative approach also has application in coaching, mentoring, facilitation, mediation and organisational development.

We’ve offered pastoral and narrative therapy training for the past two decades.

Most programmes are accredited by the University of Pretoria.
Pastoral Narrative Therapy
Continued professional development
Practitioner superivsion
Seminars and workshops

 

 

Campuses | Learning sites

Pretoria (Main Campus)
Constantia Kruin (West Rand)
Kempton Park (East Rand)
Durbanville (Cape)
George (Western Cape)
Mossel Bay (Western Cape)
Lydenburg (Mpumalanga)

Global online (Blended Learning)

Make a difference

Tax deductible donations
Seeds of hope
Professional seeds
67 Minutes – Mandela dayCorporate social investment
Skills development levy

Let’s get in touch!

Head office (Pretoria)

About

Welcome to an embracing fellowship that offers hope.

Situated in Waterkloof Glen, Pretoria, South Africa, Coram Deo offers training in pastoral narrative therapy and professional counselling services made cost effective by the generosity of our donors and partner therapists and other professionals.

 

Coram Deo Pastoral Centre (NPC)
Registration no. 2003/007191/08