fbpx

Narratiewe Pastorale Beradingskursus

Narratiewe Pastorale Beradingskursus

PASTORALE NARRATIEWE TERAPIE – OPLEIDING 2019

Narratiewe Terapie het ‘n unieke ontwikkelingsgeskiedenis in Suid Afrika waar dit sterk bevorder is deur pastorale gemeenskappe. Onder sekere tradisies van pastorale terapie en teologie is daar betekenisvolle raakvlakke. Gevolglik, as jy pastorale narratiewe terapie studeer aan Coram Deo dan is dit deur en deur Narratiewe Terapie soos mens dit oral oor die wêreld heen sal vind. Wat mens ook hier van sal leer is hoe toepaslike pastorale tradisies oorvleuel en in gesprek gaan met Narratiewe Terapie. So vorm dit saam ‘n sterk benadering tot verhalende hoop. Coram Deo spesialiseer sedert die laat 1990s in narratiewe en pastorale terapie.

Inname opening

Inligting formaat

Die aflaaibare weergawe van die informasie op hierdie bladsy kan hier gevind word (tans net in Engels beskikbaar)
Laai af

Registrasievorms

KIES U KAMPUS

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT19A)

Hiermee die registrasievorm/s vir die volgende streke:

 • Pretoria (in Waterkloof Glen, Gauteng);
 • George (in die Suidkaap);
 • Durbanville (in the Weskaap);
 • Aanlyn video gebasseerde kleingroepe

Kies u manier van registrasie:

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT19B)

Hiermee die registrasievorm/s vir die volgende streke:

 • Constantia kruin (in Roodepoort, Wesrand);
 • Kempton Park (aan die Oosrand);
 • Lydenburg (in Mpumalanga);
 • In KwaZulu Natal (Amanzimtoti, Pietermaritzburg; Ladysmith);
 • Mosselbaai (Suidkaap)

Kies u manier van registrasie:

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT19C)

Indien u ‘n reeds bestaande verhouding met een van die volgende plaaslike kampusse het (wat oorvleuel en dieselfde is as in PNT19B) dan is u welkom om daardie kampus direk te skakel. In so geval sal hulle aan u registrasievorm PNT19C verskaf of ‘n alternatief gebruik. Indien u nie so verhouding het nie en daarom ook nie kontakbesonderhede nie gebruik asseblief registrasievorm PNT19B.

 • Constantiakruin (Roodepoort, Wesrand);
 • Kemptonpark (Oosrand);
 • Mosselbaai (Suidkaap);

1. Inleiding

Die behoefte aan pastorale sorg word al hoe groter. Hierdie kursus is ontwerp om studente teoretiese en praktiese blootstelling aan die praktyk van pastorale narratiewe berading te gee. Studente word toegerus om saam met iemand ‘n pad gevul met hoop en genesing te stap.

2. Kursusuitkomste

Die vermoë om pastoraat (teologie) en narratiewe terapeutiese vaardighede sinvol en kreatief te integreer en in praktyk te gebruik;
Om moontlikhede te skep vir studente om in verskillende spesialisvelde pastoraal-terapeuties op te tree – soos trauma, substansafhanklikheid, huwelike, ens.;
Om ’n Pastoraal-terapeutiese bydrae te lewer tot die heelwording van gemeenskappe.

Sommige uitkomste vir ‘n pastorale terapeut:

 • Om die siekmakende diskoerse van ons westerse kultuur te herken;
 • Om insig te kry in die rol wat mense se geloofsverhale in hulle emosionele, verhoudings- en geestelike welwese speel;
 • Om gesonde gesinne te bou en te bevorder.

3. Uniekheid

Hierdie kursus is uniek:

Tydens en na die studiestydperk word die student deel van die Coram Deo-gemeenskap: ‘n ondersteundende gemeenskap wat gegrond is op respek, ondersteuning en ‘fellowship’.

Vanweë ‘n gevestigde akademiese kultuur sal die student die nodige opleidingsondersteunings ontvang.

Coram Deo bied die geleentheid om in die praktyk pastoraal-terapeutiese gesprekke te voer. Na die 2-jaar Sertifikaat-kursus kan die student by Coram Deo inskryf vir Voortgesette opleiding en/of ‘n Supervisieprogram. Coram Deo se senior pastorale terapeute bied die nodige ondersteuning en begeleiding.

By Coram Deo word die narratiewe paradigma met pastorale teologie en die menswetenskappe geïntegreer. Dis ‘n mondvol! Kom gesels gerus met ons.

Na afloop van die kursus sal sommige studente by ander instansies in diens tree. Hierdie kursus rus mense ook toe om ‘n groter impak in hul bestaande werksomgewing te hê.

Anton van Zÿl, wat by konflikresolusie in die korporatiewe omgewing betrokke is, het op 9 Oktober 2014 die volgende geskryf:

“Hierdie kursus is die beste ding wat met my gebeur het.”

Gideon Knoetze, ‘n sakeman en entrepreneur wat verskeie Volkswagen-agentskappe in die Suid-Kaap besit, sê oor hierdie kursus:

“Dis beter as die leierskapskursus wat ek in Kanada bygewoon het.”

4. Kursusleiding

Die sentrum word bestuur onder leiding van Dr Elmo Pienaar tesame met ervare terapeute en dosente, plaaslike studente fasiliteerders, en leervennote.

5. Kursusinhoud

Modules wat gedurende die twee jaar gedek word:

a. Die narratiewe paradigma
b. Pastorale teologie
c. ’n Pastoraal-narratiewe benadering tot verskeie temas:

 • Huweliks- en verhoudingsberading
 • Tiener of kinderterapie
 • Misbruik soos seksuele molestering
 • Rousmart- en traumaberading
 • Substans- en alkoholafhanklikheid
 • Depressie and angs
 • Groepwerk

6. Addisionele kursusinligting

 • Hierdie is ‘n twee jaar gevorderde sertifikaatkursus, geakkrediteer by die Universiteit van Pretoria.
 • Studente moet vir ongeveer 32 weke per jaar, een keer per week ’n 3-uur besprekingsklas bywoon (‘n 80% bywoningsyfer word vereis). 
 • Weeklikse leeswerk wissel tussen 30-50 bladsye en kan drie tot vyf ure per week in beslag neem.
 • Vir sinvolle deelname is voorbereiding van die uiterste belang.
 • Daar sal van studente verwag word om oor die twee jaar vyf werkstukke in te handig.

(Let wel dat vereistes eitwat verskil vir aanlyngroepe maar verg uiteindelik soortgelyke uitsette aan studente)

7. Wie mag inskryf?

Die akademiese voorvereiste vir die kursus is ’n matrieksertifikaat plus 3 jaar naskoolse opleiding of as jy nie ná matriek verder studeer het nie, die ekwivalent daarvan in werkservaring (“Recognition of Prior Learning”). Coram Deo sal graag u vrae in dié verband beantwoord.

8. Sperdatum

Sperdatum vir registrasie: 21 Januarie 2019.

Vra asseblief vroegtydig dat u naam op ons informasielys aangebring word.

Studente wat nie ten volle kwalifiseer nie kan steeds inskryf onderhewig aan getalle. 

9. Registrasie

(Sien die tersaaklike afdeling in die begin van die dokument)

Volgende: 

 • Vul die elektroniese registrasievorm in (Hierdie is ons administratiewe voorkeur)
 • Alternatiewelik kan u die harde kopie weergawe aflaai vanaf die skakel hierbo of dit versoek van (info [AT] coramdeo [PUNT] co.za)
 • Handel u deposito betaling van R1500 af om u plek te verseker en stuur u bewys van betaling aan die toepaslike eposadres.
 • Vir solank as u nie die registrasievorm voltooi het nie is dit wenslik dat u op die voornemende studentelys geplaas word.

10. Coram Deo se adres

Klasse word in verskeie dorpe of aanlyn aangebied. Pretoria leerders sal by Coram Deo Pastorale Sentrum onderrig deurloop. Kontakbesonderhede vir die hoofkampus is 012 998 8323 / of 9083 en info BY coramdeo PUNT co PUNT za Kontakbesonderhede vir ander kampusse word op die onderskeie registrasievorms aangedui.

GAUTENG
Coram Deo Pretoria (hoofkampus)
Coram Deo Pastorale Sentrum
H/v Lea en Hugostraat
Waterkloof Glen
Pretoria
Area-spesifieke informasie

Institute for Creative Conversations
Emseni gemeenskapsentrum
61a, Straat 5 (vanaf ‘Great North’ straat)
Brentwood Park/ Kempton Park
Oosrand
Area-spesifieke informasie

Constantiakruin gemeente
H/v Liebenbergstraat en Yolande laan
Constaniakloof
Roodepoort
Wesrand
Area-spesifieke informasie

SOUTH CAPE
George
Eden gemeente
Kraaibosch
N2 road to Victoria Bay
Area-spesifieke informasie

Mosselbaai
Caritas sorgsentrum
NG gemeente Mosselbaai
H/v Georgestraat & Kerkstraat
Mosselbaai
Area-spesifieke informasie

WESTERN CAPE
Durbanville
Durbanville-Bergsig NG Gemeente
Area-spesifieke informasie

MPUMALANGA
Lydenburg
NG Gemeente Lydenburg-Suid
Area-spesifieke informasie

KWAZULU NATAL
Ladysmith
Area-spesifieke informasie
(Plek van aanbieding sal bevestig word)

Pietermaritzburg
Area-spesifieke informasie
(Plek van aanbieding sal bevestig word)

Amanzimtoti
Area-spesifieke informasie
(Plek van aanbieding sal bevestig word)

VRYSTAAT
Bloemfontein
(Plek van aanbieding sal bevestig word)
Area-spesifieke informasie

Neem ook kennis dat ontwikkeling tans plaasvind in die groter KwaZulu Natal area (Noord-/ en Suidkus).

11. Inname

Minimum aantal studente per kursus: 20

Instansies of gemeentes kan ook ‘n plaaslike leerkampus stig met behulp van Coram Deo Pretoria se insette. Doen gerus navraag.

12. Kursusdatums

Kursusaanbieding volg die datums soos wat dit jaarliks betrekking het op publieke skoolkwartale. Geen onderrig vind plaas gedurende die skoolvakansies of publieke vakansiedae. Die volgende geld vir die Pretoria kampus, terwyl gegewens vir ander kampusse direk per epos gekommunikeer sal word.

 • In Pretoria word daar ‘n inligtingsaand gehou op 26 November 2018, 18h30.
 • ‘n Verwelkomingsgeleentheid in Pretoria vind plaas 24 Januarie 2019, 18h30.
 • Studente het ‘n keuse of hulle by ‘n Dinsdag aandgroep of Woensdag oggend wil inskakel.

Die rooster vir verskillende streke sal met tyd hier bekend gemaak word:

Klastye

13. Kostes

 • Die jaarlikse koste beloop R 8,450. Vir die 2 jaar saam beloop die koste R16,900.
 • Daar is ‘n registrasiefooi/deposito van R1500 wat reeds deel uitmaak van u klasfooie. So ook vir die tweede jaar.
 • Daar is ook ‘n eenmalige fooi vir drie boeke van R1500 wat nodig is vir die eerste jaar. Dit word eers gedurende die jaar aangeskaf. Die tweede jaar se boeke word nie op die stadium as verpligtend beskou nie. Daar sal ‘n opname gemaak word gedurende die jaar en Coram Deo sal dienooreenkomstig boeke aanskaf. Elke kampus sal verdere relings tref in die verband.
 • Literatuur regte van R200 per jaar (R400 in totaal) moet op aanvraag beskikbaar wees.

14. Betalingsmetodes

‘n Nie-terugbetaalbare deposito word verlang, en ‘n registrasiefooi in u tweede jaar, soos genoem. 

 • Trek u deposito af en die oorblywende bedrag kan in 10 maandelikse betalings gemaak word.
 • ‘EFT’ 
 • Kaartbetaling is by sommige kampusse moontlik

15. Verdere studie aan die Universiteit van Pretoria

Na die twee jaar is daar moontlikhede om by ‘n formele supervisie program in te skakel of/en ‘n Alumni program te deurloop. Alternatiewelik is daar ‘n verdere akademiese lyn, soos volg:

Breedweg gesien is pastorale terapie (so ook dus pastoraal narratiewe terapie) een van drie sosiale-
gedragswetenskaplike dissiplines: sielkunde, maatskaplike werk en teologie. Dit is binne die praktiese teologie dissipline waar die gedragswetenskap van pastorale sorg en berading tuiskom. Gevolglik maak die kursus dit moontlik om in die pastorale teologie lyn verder te spesialiseer selfs tot op PhD vlak. Die ontwikkeling na die twee jaar gevorderde sertifikaat in pastorale narratiewe terapie volg die roete van ‘n nagraadse diploma in teologie waarnaas studente in aanmerking kom vir keuring vir ‘n Meestergraad (1 tot 2 jaar) wat kan lei na ‘n ‘n PhD (2 tot 4 jaar). Die Coram Deo kursus hou vir u krediete in vir of die diploma vlak of vir ‘n latere meestersgraad.

Daar is studente wat die kursus deurloop vir hoë vlak persoonlike ontwikkeling (of met die oog op hulle algemene verhoudings of rol as maatskappy leier/bestuurder, onderwyser, ‘coach’ en mentor of fasiliteerder. Vir diegene wat egter ‘n praktyk in die oog het; verdere studies is nie ‘n voorvereiste nie. In so geval is Coram Deo verdere studies sterk aan te beveel.

Counselling

Relationships
Family
Teenagers
Children
Trauma
Anxiety
Depression
Identity
Addiction
Abuse

Related services

Coaching
Mediation
Facilitation
Mentoring

Organisational | Corporate

Leadership enhancement
Community consultation
Employee Assistance and Wellness
Diversity and culture workshops
Organisational development

Affiliate groups

Alcoholics anonymous (and family support)
Sex addicts anonymous (and family support)
Ampucare
Huntington’s
Stroke support

Other:
Painting classes
Music lessons
Sculpture classes

Select training institutions:
FACT Network
Narrative Arts Practices
Centre for Contextual Ministry
Institute 4 Creative Conversations

Associate groups

Simcha Addiction and Recovery
Agére/Agency (weight management)
Divorce support
SWAT Parenting

Courses | Training

Pastoral Narrative Therapy (English) [UP Accredited]
Pastoral Narrative Therapy (Afrikaans) [UP Accredited]
Supervision in counselling and other helping professions [UP Accredited]
Continued Learning (consisting of 5 short formal programmes)
Seminars and workshops

Campuses | Learning sites

Pretoria (Main Campus)
Constantia Kruin (West Rand)
Kempton Park (East Rand)
Durbanville (Cape)
George (Western Cape)
Mossel Bay (Western Cape)
Lydenburg (Mpumalanga)
Ladysmith (KZN)
Amanzimtoti (KZN)
Global online (Blended Learning)

Make a difference

Tax deductible donations
Seeds of hope
Professional seeds
67 Minutes – Mandela dayCorporate social investment
Skills development levy

Let’s get in touch!