Narratiewe Pastorale Beradingskursus

PASTORALE NARRATIEWE TERAPIE – OPLEIDING 2023

Registrasie vir 2023 open in September. Die bladsy bied inligting oor die huidige inname en sal later in die jaar opgedateer word. Moet dus asseblief nie bestaande registrasievorms hier invul nie (eers vanaf September, of skakel ons gerus). Hiermee ‘n opname van ons informasie geleentheid (in Engels). Informasie geleenthede vind later in die jaar plaas. Kom ons hou u op hoogte, klik hier.

Hierdie blad is ook in Engels beskikbaar hier.

Narratiewe Terapie het ‘n unieke ontwikkelingsgeskiedenis in Suid Afrika waar dit sterk bevorder is deur pastorale gemeenskappe. Onder sekere tradisies van pastorale terapie en teologie is daar betekenisvolle raakvlakke. Gevolglik, as jy pastorale narratiewe terapie studeer aan Coram Deo dan is die afdelings oor Narratiewe Terapie  soos mens dit oral oor die wêreld heen sal vind.


Wat is narratief? ‘n Kort beskrywing, hier

Wat mens ook hier van sal leer is hoe toepaslike pastorale tradisies oorvleuel en in gesprek gaan met Narratiewe Terapie. So vorm dit saam ‘n sterk benadering tot verhalende hoop. Coram Deo spesialiseer sedert die laat 1990s in narratiewe en pastorale terapie.

Inname kennisgewing

Huidige jaar se uitnodiging (English)

Vorige jaar se uitnodiging (Afrikaans)

Ander uitnodiging videos

i4cc-partner


Hier, in Engels is Nicky van i4cc narratiewe vennoot in Benoni met ‘n vorige jaar se uitnodiging.

Coram Deo leergemeenskap, George en Wildernis area


Koos van der Merwe en Gerhard de Jager gesels oor die waarde wat die program gehad het vir hulle as leiers in ‘n plaaslike gemeente.

Studente vertel

George kampus met fotos van verskeie groep oor die land (Afr. video).


Registrasievorms

KIES U KAMPUS

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT21A)

Hiermee die registrasievorm/s vir die volgende streke:

 • Pretoria (Waterkloof Glen, Gauteng);
 • George (Suidkaap);
 • Durbanville (Weskaap);
 • Bloemfontein (Vrystaat);
 • Aanlyn video gebasseerde kleingroepe;
 • Namibië
 • Kampusse wat ontwikkel as Coram Deo in ‘n area
 • (Ons hoor graag veral van voornemende studente in Durban, en ander dele nie genoem nie wie met eerste inname in a area – aanvanklik dalk aanlyn – ‘n rol wil speel in plaaslike ontwikkeling.)

Kies u manier van registrasie (Tans net in Engels beskikbaar:

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT21B)

Hiermee die registrasievorm/s vir die volgende streke:

 • Constantia kruin (Roodepoort, Wesrand);
 • Benoni (Oosrand);
 • Lydenburg (Mpumalanga);
 • Mosselbaai (Suidkaap);
 • Ander kampusse wat tans in ontwikkeling is onder ‘n vennootskap ooreenkoms;

Kies u manier van registrasie:

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT21C)

Indien u ‘n reeds bestaande verhouding met een van die volgende plaaslike kampusse het (wat oorvleuel en dieselfde is as die plekke gelys in PNT21B) dan is u welkom om daardie kampus direk te skakel. In so geval sal hulle aan u registrasievorm PNT21C verskaf of ‘n alternatief gebruik. Indien u nie so verhouding het nie en daarom ook nie kontakbesonderhede nie gebruik asseblief registrasievorm PNT21B.

 • Constantia kruin (Roodepoort, Wesrand);
 • Benoni (Oosrand);
 • Lydenburg (Mpumalanga);
 • Mosselbaai (Suidkaap);

Inligting formaat

Die aflaaibare weergawe van die volgende informasie kan hier gevind word (tans net in Engels beskikbaar).
Laai af

1. Inleiding

Die behoefte aan pastorale sorg word al hoe groter. Hierdie kursus is ontwerp om studente teoretiese en praktiese blootstelling aan die praktyk van pastorale narratiewe berading te gee. Studente word toegerus om saam met iemand ‘n pad gevul met hoop en genesing te stap.

2. Kursusuitkomste

Die vermoë om pastoraat (teologie) en narratiewe terapeutiese vaardighede sinvol en kreatief te integreer en in praktyk te gebruik;
Om moontlikhede te skep vir studente om in verskillende spesialisvelde pastoraal-terapeuties op te tree – soos trauma, substansafhanklikheid, huwelike, ens.;
Om ’n Pastoraal-terapeutiese bydrae te lewer tot die heelwording van gemeenskappe.

Sommige uitkomste vir ‘n pastorale terapeut:

 • Om die siekmakende diskoerse van ons westerse kultuur te herken;
 • Om insig te kry in die rol wat mense se geloofsverhale in hulle emosionele, verhoudings- en geestelike welwese speel;
 • Om gesonde gesinne te bou en te bevorder.

3. Uniekheid

Hierdie kursus is uniek:

Tydens en na die studiestydperk word die student deel van die Coram Deo-gemeenskap: ‘n ondersteundende gemeenskap wat gegrond is op respek, ondersteuning en ‘fellowship’.

Vanweë ‘n gevestigde akademiese kultuur sal die student die nodige opleidingsondersteunings ontvang.

Coram Deo bied die geleentheid om in die praktyk pastoraal-terapeutiese gesprekke te voer. Na die 2-jaar Sertifikaat-kursus kan die student by Coram Deo inskryf vir Voortgesette opleiding en/of ‘n Supervisieprogram. Coram Deo se senior pastorale terapeute bied die nodige ondersteuning en begeleiding.

By Coram Deo word die narratiewe paradigma met pastorale teologie en die menswetenskappe geïntegreer. Dis ‘n mondvol! Kom gesels gerus met ons.

Na afloop van die kursus sal sommige studente by ander instansies in diens tree. Hierdie kursus rus mense ook toe om ‘n groter impak in hul bestaande werksomgewing te hê.

Anton van Zÿl, wat by konflikresolusie in die korporatiewe omgewing betrokke is, het op 9 Oktober 2014 die volgende geskryf:

“Hierdie kursus is die beste ding wat met my gebeur het.”

Gideon Knoetze, ‘n sakeman en entrepreneur wat verskeie Volkswagen-agentskappe in die Suid-Kaap besit, sê oor hierdie kursus:

“Dis beter as die leierskapskursus wat ek in Kanada bygewoon het.”

4. Kursusleiding

Die sentrum word bestuur onder leiding van Dr. Elmo Pienaar tesame met ervare terapeute en dosente, plaaslike studente fasiliteerders, en leervennote.

5. Kursusinhoud

Modules wat gedurende die twee jaar gedek word:

a. Die narratiewe paradigma
b. Pastorale teologie
c. ’n Pastoraal-narratiewe benadering tot verskeie temas:

 • Huweliks- en verhoudingsberading
 • Tieners en jongvolwassenheid of kinderterapie*
 • Misbruik soos seksuele molestering
 • Rousmart- en traumaberading
 • Substans- en alkoholafhanklikheid
 • Depressie and angs
 • Groepwerk

*Daar is nie genoeg weke in ‘n akademiese jaar om albei velde te dek nie. Die veld wat nie behandel word nie, word wel as deel van die oop programme aangebied waarvoor u apart kan inskryf.

6. Addisionele kursusinligting

 • Hierdie is ‘n twee jaar gevorderde sertifikaatkursus, geakkrediteer by die Universiteit van Pretoria.
 • Studente moet vir ongeveer 32 weke per jaar, een keer per week ’n 3-uur besprekingsklas bywoon. Hierdie is ons voorkeur formaat hoewel nie alle kampusse so formaat kan volg nie. Meer oor skedules hier.
 • ‘n Bywoningsyfer van 80% word vereis.
 • Weeklikse leeswerk wissel tussen 30-50 bladsye en kan drie tot vyf ure per week in beslag neem.
 • Vir sinvolle deelname is voorbereiding van die uiterste belang.
 • Daar sal van studente verwag word om oor die twee jaar vyf werkstukke in te handig.

(Let wel dat vereistes eitwat verskil vir aanlyngroepe maar verg uiteindelik soortgelyke uitsette van studente)

7. Wie mag inskryf?

Die akademiese voorvereiste vir die kursus is ’n matrieksertifikaat plus 3 jaar naskoolse opleiding of as jy nie ná matriek verder studeer het nie, die ekwivalent daarvan in werkservaring (“Recognition of Prior Learning”). Coram Deo sal graag u vrae in dié verband beantwoord.

8. Sperdatum

Sperdatum vir registrasie: Einde Januarie 2021. | Sperdatum vir vroeë inskrywing afslag: Einde Oktober 2020

9. Registrasie

(Sien die tersaaklike afdeling in die begin van die dokument)

Volgende:

 • Vul die elektroniese registrasievorm in (Hierdie is ons administratiewe voorkeur)
 • Alternatiewelik kan u die harde kopie weergawe aflaai vanaf die skakel hierbo of dit versoek van (info [AT] coramdeo [PUNT] co.za)
 • Handel u aansoekfooi af van R400 met registrasie om u plek te verseker. Dit vorm reeds deel van u totale deposito betaling van R1770 en is betaalbaar teen einde Januarie dus R1370. Stuur bewys van betaling aan die eposadres genoem vir die kampus waar u gaan studeer.
 • Vir solank as u nie die registrasievorm voltooi het nie is dit wenslik dat u op die voornemende studentelys geplaas word.

10. Coram Deo se adres

Klasse word in verskeie dorpe of aanlyn aangebied. Pretoria leerders sal by Coram Deo Pastorale Sentrum onderrig deurloop. Kontakbesonderhede vir die hoofkampus is 012 998 8323 / of 9083 en info BY coramdeo PUNT co PUNT za Kontakbesonderhede vir ander kampusse word op die onderskeie registrasievorms aangedui.

GAUTENG
Coram Deo Pretoria (hoofkampus)
Coram Deo Pastorale Sentrum
H/v Lea en Hugostraat
Waterkloof Glen
Pretoria
Area-spesifieke informasie

Institute for Creative Conversations
Emseni gemeenskapsentrum
61a, Straat 5 (vanaf ‘Great North’ straat)
Brentwood Park/ Kempton Park
Oosrand
Area-spesifieke informasie

Constantiakruin gemeente
H/v Liebenbergstraat en Yolande laan
Constaniakloof
Roodepoort
Wesrand
Area-spesifieke informasie

SUIDKAAP
George
Eden gemeente
Kraaibosch
N2 road to Victoria Bay
Area-spesifieke informasie

Mosselbaai
Caritas sorgsentrum
NG gemeente Mosselbaai
H/v Georgestraat & Kerkstraat
Mosselbaai
Area-spesifieke informasie

WESKAAP
Durbanville
Durbanville-Bergsig NG Gemeente
Area-spesifieke informasie

MPUMALANGA
Lydenburg
NG Gemeente Lydenburg-Suid
Area-spesifieke informasie

VRYSTAAT
Bloemfontein*
(Plek van aanbieding sal bevestig word)
Area-spesifieke informasie

KWAZULU-NATAL
Durban*
(Plek van aanbieding sal bevestig word)
Area-spesifieke informasie

SPEEL ‘N ROL IN ONTWIKKELING

*Ontwikkeling vind tans plaas in Bloemfontein wat gevolglik die struktuur van klasgee beinvloed. Die implikasie vir die huidige situasie is dat klasse aanlyn plaasvind maar met plaaslike refleksiegesprekke op ‘n maandelikes of kwartaalikse basis onderhewig aan getalle wat inskryf in ‘n area. Ons hoor op die basis ook graag van voornemende studente in areas waar ons nog nie plaaslike groepe gevestig het nie; in die groter KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo en Noordkaap. Sulke studente kan dan later ‘n rol speel in meer uitgebreide plaaslike area ontwikkeling. Verdermeer, elke area het net ‘n klein hoeveelheid studente nodig om, al loop hulle aanvanklik virtueel klas, tog plaaslik van tyd tot tyd bymekaar te kan kom.

11. Inname

Minimum aantal studente per kursus om die program plaaslik volgens die voorkeur weeklikse skedule aan te bied: 20

Instansies of gemeentes kan ook ‘n plaaslike leerkampus stig met behulp van Coram Deo Pretoria se insette. Gemeentes wat hierin slaag is gewoonlik gemeentes met ‘n baie spesifieke pastorale beklemtoning van hulle roeping in die wêreld. Doen gerus navraag. Waar sulke inisiatiewe slaag is waar gemeentes veral buite hulle eie kerk dink. Vennote kan ook ander organisasies as kerke wees soos besighede of skole.

12. Kursusdatums

Kursusaanbieding volg die datums soos wat dit jaarliks betrekking het op publieke skoolkwartale. Geen onderrig vind plaas gedurende die skoolvakansies of publieke vakansiedae nie. Die volgende geld vir die Pretoria kampus, terwyl gegewens vir ander kampusse direk per epos gekommunikeer sal word.

 • Inligtingssaand Maandag 16 November 2021 om 18:30 (Ons kan nie tans aandui of daar dalk meer inligtingsgeleenthede sal wees nie)
 • Studenteverwelkomingsaand (en laaste nuuskieriges) Donderdag, 21 Januarie 2021 om 18:30
 • Klasse neem aanvang in die week van 25 Januarie 2021 en duur voort tot November 2021: een klas per week behalwe gedurende skoolvakansies.
 • Klasse is gewoonlik in die aand maar sommige areas neem dikwels ook oggend groepe in (veral in Pretoria)

Die rooster vir verskillende streke sal met tyd hier bekend gemaak word:

Klastye

13. Kostes

Klasgeld

 • Die jaarlikse koste beloop R 8,850. Vir die 2 jaar saam beloop die koste R17,700.
 • Daar is ‘n registrasiefooi van R400 wat jou plek verseker wat jou registrasie moet vergesel. Hierdie fooi maak deel uit van jou deposito van R1770 wat later, teen einde Januarie betaalbaar is, en nie terugbetaalbaar is nie. Die oorblywende klasgeld betalingsmoontlikhede word hieronder aangedui. 

Ander fooie

 • Bring ook ‘n boeke fooi in berekening van ongeveer R2010 (wisselkoers sensitief) wat nodig is vir die eerste jaar. Geregistreerde studente sal die boekelys vooraf ontvang om self aan te skaf. Coram Deo maak dit egter moontlik om reeds te begin al het u nie aanvanklik die boeke nie. Dit hoef ook nie op een slag aangekoop te word nie. Die tweede jaar se boeke word nie op die stadium as verpligtend beskou nie.  Die eerste jaar se boeke kom ook handig te pas in die tweede jaar. Elke kampus sal verdere relings tref in verband met boeke.
 • Literatuur regte van R200 per jaar (R400 in totaal) moet op aanvraag beskikbaar wees.

14. Betalingsmetodes

‘n Nie-terugbetaalbare deposito word verlang van R1770. Van hierdie fooi is R400 betaalbaar met jou registrasie en die oorblywende deel teen die einde Januarie. In elke jaar kan die oorblywende klasgeld vir die jaar maandeliks betaal word (R708/maand) vanaf Februarie tot November. Dit kan ook in drie paaimente verdeel word van R2360 elk, betaalbaar einde Maart, einde Julie en einde Oktober. Die selfde reling kan vir die tweede jaar gemaak word.

 • Maak gerus ‘n elektroniese oorbetaling (‘EFT’)
 • Kaartbetaling is by sommige kampusse moontlik

15. Verdere studie aan die Universiteit van Pretoria

Na die twee jaar is daar moontlikhede om by ‘n formele supervisie program in te skakel of/en ‘n voortgesette leerprogram te deurloop. Alternatiewelik is daar ‘n verdere akademiese UP lyn, soos volg:

Breedweg gesien is pastorale terapie (so ook dus pastoraal narratiewe terapie) een van drie sosiale-gedragswetenskaplike dissiplines: sielkunde, maatskaplike werk en teologie. Dit is binne die praktiese teologie dissipline waar die gedragswetenskap van pastorale sorg en berading tuiskom.

Gevolglik maak die kursus dit moontlik om in die pastorale teologie lyn verder te spesialiseer selfs tot op PhD vlak. Die ontwikkeling na afloop van die twee-jaar gevorderde sertifikaat in pastorale narratiewe terapie volg die roete van ‘n nagraadse diploma in teologie (UP) waarnaas studente in aanmerking kom vir keuring vir ‘n Meestergraad (1 tot 2 jaar) wat kan lei na ‘n PhD (2 tot 4 jaar). Die Coram Deo kursus hou vir u krediete in vir of die nagraadse diploma-vlak of vir ‘n latere meestersgraad. Let wel dat keuring vir verdere studies geheel en al berus op UP se keuringskommitee.

Daar is studente wat die kursus deurloop vir hoë vlak persoonlike ontwikkeling (of met die oog op hulle algemene verhoudings of rol as maatskappy leier/bestuurder, onderwyser, ‘coach’ en mentor of fasiliteerder. Vir diegene wat egter ‘n praktyk in die oog het, verdere studies is nie ‘n voorvereiste nie hoewel supervisie dan wel belangrik raak. In so geval is Coram Deo verdere studies sterk aan te beveel.