Narratiewe Pastorale Beradingskursus

PASTORALE NARRATIEWE TERAPIE – OPLEIDING 2021

Neem kennis: Ons is tans besig om dokumentasie voor te berei. Inname vir 2021 open in September.

Meeste informasie vir 2020 bly relevant vir 2021. Lees dus gerus en volg ons op alle kanale om op hoogte te bly.

Narratiewe Terapie het ‘n unieke ontwikkelingsgeskiedenis in Suid Afrika waar dit sterk bevorder is deur pastorale gemeenskappe. Onder sekere tradisies van pastorale terapie en teologie is daar betekenisvolle raakvlakke. Gevolglik, as jy pastorale narratiewe terapie studeer aan Coram Deo dan is dit deur en deur Narratiewe Terapie soos mens dit oral oor die wêreld heen sal vind.

Wat is narratief? ‘n Kort beskrywing, hier
Wat mens ook hier van sal leer is hoe toepaslike pastorale tradisies oorvleuel en in gesprek gaan met Narratiewe Terapie. So vorm dit saam ‘n sterk benadering tot verhalende hoop. Coram Deo spesialiseer sedert die laat 1990s in narratiewe en pastorale terapie.

Inname kennisgewing

Ander uitnodiging videos

i4cc-partner

Hier, in Engels is Nicky van i4cc narratiewe vennoot in Benoni met ‘n vorige jaar se uitnodiging.

Aanboord vir einde Januarie

‘n Onlangse uitnodiging van ons besturende direkteur.

Studente vertel

George kampus met fotos van verskeie groep oor die land (Afr. video).

Registrasievorms

KIES U KAMPUS

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT20A)

Hiermee die registrasievorm/s vir die volgende streke:

 • Pretoria (Waterkloof Glen, Gauteng);
 • George (Suidkaap);
 • Durbanville (Weskaap);
 • Bloemfontein (Vrystaat);
 • Durban (Kwazulu-Natal);
 • Aanlyn video gebasseerde kleingroepe;

Kies u manier van registrasie (Tans net in Engels beskikbaar:

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT20B)

Hiermee die registrasievorm/s vir die volgende streke:

 • Constantia kruin (Roodepoort, Wesrand);
 • Benoni (Oosrand);
 • Lydenburg (Mpumalanga);
 • Mosselbaai (Suidkaap);

Kies u manier van registrasie:

Pastorale Narratiewe Terapie (kampus afdeling PNT20C)

Indien u ‘n reeds bestaande verhouding met een van die volgende plaaslike kampusse het (wat oorvleuel en dieselfde is as die plekke gelys in PNT20B) dan is u welkom om daardie kampus direk te skakel. In so geval sal hulle aan u registrasievorm PNT20C verskaf of ‘n alternatief gebruik. Indien u nie so verhouding het nie en daarom ook nie kontakbesonderhede nie gebruik asseblief registrasievorm PNT20B.

 • Constantia kruin (Roodepoort, Wesrand);
 • Benoni (Oosrand);
 • Lydenburg (Mpumalanga);
 • Mosselbaai (Suidkaap);

Inligting formaat

Die aflaaibare weergawe van die volgende informasie kan hier gevind word (tans net in Engels beskikbaar)
Laai af

1. Inleiding

Die behoefte aan pastorale sorg word al hoe groter. Hierdie kursus is ontwerp om studente teoretiese en praktiese blootstelling aan die praktyk van pastorale narratiewe berading te gee. Studente word toegerus om saam met iemand ‘n pad gevul met hoop en genesing te stap.

2. Kursusuitkomste

Die vermoë om pastoraat (teologie) en narratiewe terapeutiese vaardighede sinvol en kreatief te integreer en in praktyk te gebruik;
Om moontlikhede te skep vir studente om in verskillende spesialisvelde pastoraal-terapeuties op te tree – soos trauma, substansafhanklikheid, huwelike, ens.;
Om ’n Pastoraal-terapeutiese bydrae te lewer tot die heelwording van gemeenskappe.

Sommige uitkomste vir ‘n pastorale terapeut:

 • Om die siekmakende diskoerse van ons westerse kultuur te herken;
 • Om insig te kry in die rol wat mense se geloofsverhale in hulle emosionele, verhoudings- en geestelike welwese speel;
 • Om gesonde gesinne te bou en te bevorder.

3. Uniekheid

Hierdie kursus is uniek:

Tydens en na die studiestydperk word die student deel van die Coram Deo-gemeenskap: ‘n ondersteundende gemeenskap wat gegrond is op respek, ondersteuning en ‘fellowship’.

Vanweë ‘n gevestigde akademiese kultuur sal die student die nodige opleidingsondersteunings ontvang.

Coram Deo bied die geleentheid om in die praktyk pastoraal-terapeutiese gesprekke te voer. Na die 2-jaar Sertifikaat-kursus kan die student by Coram Deo inskryf vir Voortgesette opleiding en/of ‘n Supervisieprogram. Coram Deo se senior pastorale terapeute bied die nodige ondersteuning en begeleiding.

By Coram Deo word die narratiewe paradigma met pastorale teologie en die menswetenskappe geïntegreer. Dis ‘n mondvol! Kom gesels gerus met ons.

Na afloop van die kursus sal sommige studente by ander instansies in diens tree. Hierdie kursus rus mense ook toe om ‘n groter impak in hul bestaande werksomgewing te hê.

Anton van Zÿl, wat by konflikresolusie in die korporatiewe omgewing betrokke is, het op 9 Oktober 2014 die volgende geskryf:

“Hierdie kursus is die beste ding wat met my gebeur het.”

Gideon Knoetze, ‘n sakeman en entrepreneur wat verskeie Volkswagen-agentskappe in die Suid-Kaap besit, sê oor hierdie kursus:

“Dis beter as die leierskapskursus wat ek in Kanada bygewoon het.”

4. Kursusleiding

Die sentrum word bestuur onder leiding van Dr. Elmo Pienaar tesame met ervare terapeute en dosente, plaaslike studente fasiliteerders, en leervennote.

5. Kursusinhoud

Modules wat gedurende die twee jaar gedek word:

a. Die narratiewe paradigma
b. Pastorale teologie
c. ’n Pastoraal-narratiewe benadering tot verskeie temas:

 • Huweliks- en verhoudingsberading
 • Tieners en jongvolwassenheid of kinderterapie*
 • Misbruik soos seksuele molestering
 • Rousmart- en traumaberading
 • Substans- en alkoholafhanklikheid
 • Depressie and angs
 • Groepwerk

*Daar is nie genoeg weke in ‘n akademiese jaar om albei velde te dek nie. Die veld wat nie behandel word nie, word wel as deel van die oop programme aangebied waarvoor u apart kan inskryf.

6. Addisionele kursusinligting

 • Hierdie is ‘n twee jaar gevorderde sertifikaatkursus, geakkrediteer by die Universiteit van Pretoria.
 • Studente moet vir ongeveer 32 weke per jaar, een keer per week ’n 3-uur besprekingsklas bywoon. Hierdie is ons voorkeur formaat hoewel nie alle kampusse so formaat kan volg nie. Meer oor skedules hier.
 • ‘n Bywoningsyfer van 80% word vereis.
 • Weeklikse leeswerk wissel tussen 30-50 bladsye en kan drie tot vyf ure per week in beslag neem.
 • Vir sinvolle deelname is voorbereiding van die uiterste belang.
 • Daar sal van studente verwag word om oor die twee jaar vyf werkstukke in te handig.

(Let wel dat vereistes eitwat verskil vir aanlyngroepe maar verg uiteindelik soortgelyke uitsette van studente)

7. Wie mag inskryf?

Die akademiese voorvereiste vir die kursus is ’n matrieksertifikaat plus 3 jaar naskoolse opleiding of as jy nie ná matriek verder studeer het nie, die ekwivalent daarvan in werkservaring (“Recognition of Prior Learning”). Coram Deo sal graag u vrae in dié verband beantwoord.

8. Sperdatum

Sperdatum vir registrasie: Einde Januarie 2020.

Vra asseblief vroegtydig dat u naam op ons informasielys aangebring word.

Studente wat nie ten volle kwalifiseer nie kan steeds inskryf onderhewig aan getalle.

9. Registrasie

(Sien die tersaaklike afdeling in die begin van die dokument)

Volgende:

 • Vul die elektroniese registrasievorm in (Hierdie is ons administratiewe voorkeur)
 • Alternatiewelik kan u die harde kopie weergawe aflaai vanaf die skakel hierbo of dit versoek van (info [AT] coramdeo [PUNT] co.za)
 • Handel u deposito betaling van R1690 af om u plek te verseker en stuur u bewys van betaling aan die toepaslike eposadres.
 • Vir solank as u nie die registrasievorm voltooi het nie is dit wenslik dat u op die voornemende studentelys geplaas word.

10. Coram Deo se adres

Klasse word in verskeie dorpe of aanlyn aangebied. Pretoria leerders sal by Coram Deo Pastorale Sentrum onderrig deurloop. Kontakbesonderhede vir die hoofkampus is 012 998 8323 / of 9083 en info BY coramdeo PUNT co PUNT za Kontakbesonderhede vir ander kampusse word op die onderskeie registrasievorms aangedui.

GAUTENG
Coram Deo Pretoria (hoofkampus)
Coram Deo Pastorale Sentrum
H/v Lea en Hugostraat
Waterkloof Glen
Pretoria
Area-spesifieke informasie

Institute for Creative Conversations
Emseni gemeenskapsentrum
61a, Straat 5 (vanaf ‘Great North’ straat)
Brentwood Park/ Kempton Park
Oosrand
Area-spesifieke informasie

Constantiakruin gemeente
H/v Liebenbergstraat en Yolande laan
Constaniakloof
Roodepoort
Wesrand
Area-spesifieke informasie

SUIDKAAP
George
Eden gemeente
Kraaibosch
N2 road to Victoria Bay
Area-spesifieke informasie

Mosselbaai
Caritas sorgsentrum
NG gemeente Mosselbaai
H/v Georgestraat & Kerkstraat
Mosselbaai
Area-spesifieke informasie

WESKAAP
Durbanville
Durbanville-Bergsig NG Gemeente
Area-spesifieke informasie

MPUMALANGA
Lydenburg
NG Gemeente Lydenburg-Suid
Area-spesifieke informasie

VRYSTAAT
Bloemfontein*
(Plek van aanbieding sal bevestig word)
Area-spesifieke informasie

KWAZULU-NATAL
Durban*
(Plek van aanbieding sal bevestig word)
Area-spesifieke informasie

*Ontwikkeling vind tans plaas in die groter KwaZulu-Natal pronvinsie en Bloemfonteint wat gevolglik die struktuur van klasgee beinvloed. Die implikasie vir die huidige situasie is dat klasse aanlyn plaasvind maar met plaaslike refleksiegesprekke op ‘n maandelikes of kwartaalikse basis.

11. Inname

Minimum aantal studente per kursus om die program plaaslik volgens die voorkeur weeklikse skedule aan te bied: 20

Instansies of gemeentes kan ook ‘n plaaslike leerkampus stig met behulp van Coram Deo Pretoria se insette. Gemeentes wat hierin slaag is gewoonlik gemeentes met ‘n baie spesifieke pastorale beklemtoning van hulle roeping in die wêreld. Doen gerus navraag.

12. Kursusdatums

Kursusaanbieding volg die datums soos wat dit jaarliks betrekking het op publieke skoolkwartale. Geen onderrig vind plaas gedurende die skoolvakansies of publieke vakansiedae nie. Die volgende geld vir die Pretoria kampus, terwyl gegewens vir ander kampusse direk per epos gekommunikeer sal word.

 • In Pretoria word daar ‘n inligtingsaand gehou op 18 November 2019, 18h30.
 • ‘n Verwelkomingsgeleentheid in Pretoria vind plaas 23 Januarie 2020, 18h30.
 • Studente het ‘n keuse of hulle by ‘n aandgroep of oggendgroep wil inskakel.

Die rooster vir verskillende streke sal met tyd hier bekend gemaak word:

Klastye

13. Kostes

 • Die jaarlikse koste beloop R 8,450. Vir die 2 jaar saam beloop die koste R16,900.
 • Daar is ‘n registrasiefooi/deposito van R1690 wat reeds deel uitmaak van u klasfooie. So ook vir die tweede jaar.
 • Bring ook ‘n boeke fooi in berekening van ongeveer R1500 (wisselkoers sensitief) wat nodig is vir die eerste jaar. Geregistreerde studente sal die boekelys vooraf ontvang. Coram Deo maak dit egter moontlik om reeds te begin al het u nie die boeke aanvanklik nie. Die tweede jaar se boeke word nie op die stadium as verpligtend beskou nie. Elke kampus sal verdere relings tref in die verband.
 • Literatuur regte van R200 per jaar (R400 in totaal) moet op aanvraag beskikbaar wees.

14. Betalingsmetodes

‘n Nie-terugbetaalbare deposito word verlang in voor die einde van Januarie (R1690), terwyl die selfde bedrag in u tweedejaar as registrasiefooi hanteer sal word. In elke jaar kan die oorblywende klasgeld vir die jaar maandeliks betaal word (R676/maand) vanaf Februarie tot November.

 • ‘EFT’
 • Kaartbetaling is by sommige kampusse moontlik

15. Verdere studie aan die Universiteit van Pretoria

Na die twee jaar is daar moontlikhede om by ‘n formele supervisie program in te skakel of/en ‘n voortgesette leerprogram te deurloop. Alternatiewelik is daar ‘n verdere akademiese UP lyn, soos volg:

Breedweg gesien is pastorale terapie (so ook dus pastoraal narratiewe terapie) een van drie sosiale-gedragswetenskaplike dissiplines: sielkunde, maatskaplike werk en teologie. Dit is binne die praktiese teologie dissipline waar die gedragswetenskap van pastorale sorg en berading tuiskom.

Gevolglik maak die kursus dit moontlik om in die pastorale teologie lyn verder te spesialiseer selfs tot op PhD vlak. Die ontwikkeling na afloop van die twee-jaar gevorderde sertifikaat in pastorale narratiewe terapie volg die roete van ‘n nagraadse diploma in teologie (UP) waarnaas studente in aanmerking kom vir keuring vir ‘n Meestergraad (1 tot 2 jaar) wat kan lei na ‘n PhD (2 tot 4 jaar). Die Coram Deo kursus hou vir u krediete in vir of die diploma-vlak of vir ‘n latere meestersgraad. Let wel dat keuring vir verdere studies geheel en al berus op UP se keuringskommitee.

Daar is studente wat die kursus deurloop vir hoë vlak persoonlike ontwikkeling (of met die oog op hulle algemene verhoudings of rol as maatskappy leier/bestuurder, onderwyser, ‘coach’ en mentor of fasiliteerder. Vir diegene wat egter ‘n praktyk in die oog het, verdere studies is nie ‘n voorvereiste nie hoewel supervisie dan wel belangrik raak. In so geval is Coram Deo verdere studies sterk aan te beveel.