Annalie Pretorius

Laat ek myself voorstel: ek is Annalie Pretorius, n Maatskaplike werker in privaat praktyk. Ek het meer as dertig jaar (n leeftyd!) se ervaring. In die dertig jaar, het ek met substans afhanlikheid, ongehude ouerskap/aanneming, statutere werk en kinders gewerk. Ek is ook n ma van drie kinders, en (baie onlangs)ouma van een kleinkind en daarom is dit my passie om met kinders te werk.

 Ek het vir agt jaar by die CMR se kinder terapie sentrum gewerk, waar ek assesserings van kinders en terapie met kinders gedoen het.

Assesserings sluit in sosio emosionele assesserings, interaksionele analises en forensiese assesserings.

 Die doel van sosio emosionele assesserings is om by die kind self te hoor hoe hy/sy hulle leefwereld, maw die skool omgewing, verhoudings met maats en al die belangrike persone in hulle lewe, beleef. Hulle siening van hulle ouers se verhouding met mekaar en die effek wat dit op die kind het, word ge-assesseer. Enige ouer wat besorg is oor sy/haar kind, kan van die diens gebruik maak, maar in die geval van egskeiding en onderhandelings mbt besoekreelings, vereis die wet dat die stem van die kind gehoor word.

Die manier waarop die assessering gedoen word, is kindervriendelik en geskik vir kinders van die ouderdom van 4 jr en ouer.

 Dit is n deursigtige proses en die resultate van die assessering word met die ouers bespreek en, indien nodig, word gesamentlik beplan aan die pad voor-en-toe.

 Indien n kind baie klein is, en nog nie die vermoe het om hom-/haarself in woorde uit te spreek nie, kan n interaksionele analise gedoen word. n Interaksionele analise is wanneer die ouer en kind n speelsessie het, wat waargeneem word deur n eenrigting venster. Die aktiwiteite word gekies deur die kind se ouderdom in ag te neem, en met die doel om spesifieke ouerskapvaardighede en die kind se reaksie daarop te assesseer.

Ek doen ook forensiese assesserings, indien daar bekommernis oor moontlike ontoepaslike lyfstraf of blootstelling aan ontoepaslike seksuele stimuli is.

 Verder doen ek ook terapie met kinders – omdat speel n kind se taal is, word in terapie gespeel, maar word die speletjies ook gekies om n spesifieke funksie te he. Terapie met kinders kan nie effektief wees, sonder om die ouer te betrek nie, en doen ek ook ouerleiding – nuwe vaardighede moet tuis versterk en ingeoefen word. Aspekte wat in terapie aangespreek word, sluit in : bindingsterapie, hantering van emosies, soos vrese en woedebuie, verbetering van selfbeeld en selfhandhawing teenoor boelies, asook verwerking van trauma, bv egskeiding, dood ens.

Laat ek myself voorstel: ek is Annalie Pretorius, n Maatskaplike werker in privaat praktyk. Ek het meer as dertig jaar (n leeftyd!) se ervaring. In die dertig jaar, het ek met substans afhanlikheid, ongehude ouerskap/aanneming, statutere werk en kinders gewerk. Ek is ook n ma van drie kinders, en (baie onlangs)ouma van een kleinkind en daarom is dit my passie om met kinders te werk.

Ek het vir agt jaar by die CMR se kinder terapie sentrum gewerk, waar ek assesserings van kinders en terapie met kinders gedoen het.

Assesserings sluit in sosio emosionele assesserings, interaksionele analises en forensiese assesserings.

 Die doel van sosio emosionele assesserings is om by die kind self te hoor hoe hy/sy hulle leefwereld, maw die skool omgewing, verhoudings met maats en al die belangrike persone in hulle lewe, beleef. Hulle siening van hulle ouers se verhouding met mekaar en die effek wat dit op die kind het, word ge-assesseer. Enige ouer wat besorg is oor sy/haar kind, kan van die diens gebruik maak, maar in die geval van egskeiding en onderhandelings mbt besoekreelings, vereis die wet dat die stem van die kind gehoor word.

 Die manier waarop die assessering gedoen word, is kindervriendelik en geskik vir kinders van die ouderdom van 4 jr en ouer.

 Dit is n deursigtige proses en die resultate van die assessering word met die ouers bespreek en, indien nodig, word gesamentlik beplan aan die pad voor-en-toe.

 Indien n kind baie klein is, en nog nie die vermoe het om hom-/haarself in woorde uit te spreek nie, kan n interaksionele analise gedoen word. n Interaksionele analise is wanneer die ouer en kind n speelsessie het, wat waargeneem word deur n eenrigting venster. Die aktiwiteite word gekies deur die kind se ouderdom in ag te neem, en met die doel om spesifieke ouerskapvaardighede en die kind se reaksie daarop te assesseer.

Ek doen ook forensiese assesserings, indien daar bekommernis oor moontlike ontoepaslike lyfstraf of blootstelling aan ontoepaslike seksuele stimuli is.

 Verder doen ek ook terapie met kinders – omdat speel n kind se taal is, word in terapie gespeel, maar word die speletjies ook gekies om n spesifieke funksie te he. Terapie met kinders kan nie effektief wees, sonder om die ouer te betrek nie, en doen ek ook ouerleiding – nuwe vaardighede moet tuis versterk en ingeoefen word. Aspekte wat in terapie aangespreek word, sluit in: bindingsterapie, hantering van emosies, soos vrese en woedebuie, verbetering van selfbeeld en selfhandhawing teenoor boelies, asook verwerking van trauma, bv egskeiding, dood ens.

EP-Admin
Latest posts by EP-Admin (see all)