Welcoming Martie Hofmeyr nutritional counsellor

Welcoming Martie Hofmeyr nutritional counsellor Martie Hofmeyr offers nutrition and lifestyle consultation. Get health-advice and support. Learn about enjoyable eating, active living and how to build positive lifestyle habits (without ‘going on a diet’) She is available on our Coram Deo premises as part of the extended

Read more

Recommencement welcoming

We welcome students who recommence. We’ve recently had an introductory course on narrative practices. We might have one again later in the year. Classes proceed online until such time that local gatherings are cleared to resume. Look out for short weekend courses and workshops. We are excited

Read more

Vrees virus

Vrees virus

Nadia Swanepoel het toestemming verleen om die volgende te plaas en word hier verskaf deur gespreksgenoot Elna Esterhuyzen. Die Vrees Virus Die wêreld soos ons dit ken is oornag gekaap deur ‘n bedreiging groter as ons denke of verbeelding. Die vrees virus het alles denkbaar besmet: media,

Read more

Covid-19 het nie die laaste sê nie

Covid-19 het nie die laaste sê nie

Covid-19 het nie die laaste sê nie Hierdie gesprek het plaasgevind tussen Michaela Oberholzer en haar gespreksgenoot Elna Esterhuizen.  Michaela het toestemming verleen dat haar verhaal gepubliseer en gedeel mag word. In hierdie verhaal sien ons dat hoewel Covid-19 so baie van mense wil ontneem Covid nie

Read more