Coram Deo Showcase

We will be updating our people and partner showcase page over the following weeks.

Directors and Operations

Elmo Pienaar

Elmo Pienaar

Managing Director
Elmo Pienaar
A beautiful life in personal and corporate settings

HE Pienaar, Dr., (Managing Director): PhD Pastoral Family Therapy (UP), Research Fellow (current NWU, UFS, formerly UP)

Elmo Pienaar is the Managing Director of Coram Deo; The kind of organisation he thoroughly enjoys for allowing him the opportunity to live out both a passion for leadership, management and organisational development and also for helping individuals and families going through adversity.

When opportunity affords, through his consulting firm he engages in coaching, facilitation, and counselling in both family and organisational settings. With a story of divorce, parenting in the face of adversity has become the specialist area that chose him. He is resolute in helping families stay together or where unavoidable separating in a child-focused collaborative way.

He is a passionate father, nurturing two preteen boys which have near carte blanch in his life.

Fancois Wessels

Fancois Wessels

Portfolio: Supervision and Counsellors
Francois Wessels
Director

Francois Wessels, Dr., (Supervision and Counsellors): PhD Pastoral Counselling; MSc Mathematical Statistics and Probability

Operational members

Operational members

Operations team
Operations
Working in front and behind the curtains to make it happen

Key areas
%
Networking and Marketing
85%
Operations, project management, student connect
90%
Administration, office, student/client hospitality
90%
Passion and willingness to learn

 

Faculty

Hennie Swanepoel

Hennie Swanepoel

Berader | Dosent
Hennie Swanepoel
Sweef altyd hoër | Soar for more
My lewensdoel is om soos ‘n lugballon te wees. En my leuse is “Soar for more”. ‘n Lugballon sweef altyd hoër. Hy wil mense help om te besef dat daar meer is as dit waarin hulle op die oomblik vaskyk. Daar is kleur- en verhale van vreugde wat geleef kan word.

Ons bly in Kaapstad. Ek was lank predikant in NG Vanderbijlpark-Suid en NG Melkbosstrand. Die Here het my geroep om nou breër as net binne gemeentegrense te werk. Ek is getroud met Amanda en ons het ‘n maatskappy met die naam “H and A Constructing Life”. Ons bied onder andere die lewensvaardigheid program BrightStar Lifeskills aan en ek spesialiseer in narratiewe berading. Dit is wonderlik om mense te bemagtig om hulle lewensdoele te mag leef.

Ek het, buiten my graad in teologie, ‘n honneurs graad in Psigologie, sowel as ‘n M.A graad in Sosiologie (narratiewe huweliksberading), asook my PhD graad in die narratiewe hantering van afwykende gedrag.

Gerrie van Deventer

Gerrie van Deventer

Leraar | Berader | Dosent
Gerrie van Deventer
Na U waters van rus
Ek is ‘n kind van die Molopo uit Tosca se wêreld en getroud met Irma. Ons het drie seuns, naamlik Hardus, Krüger en Francois. Sterk familie bande en saam lag, eet, kuier en ‘n liefde vir die natuur en sport is genadiglik groot in ons familie.

Tosca Laerskool, Schweizer-Reneke Hoërskool, die PUK en toe Teologie by TUKS, en later ‘n doktorsgraad by Maties was my skoling- en akademiese paadjie. My predikant-werk het by die Dowes in Johannesburg begin, gevorder na diensplig kapelaan by Mariepskop en toe het ek die NG gemeentes Standerton-Wes (10 jr), Roodekrans (12 jr) en sedert 2006 Mosselbaai bedien.

Pastoraat en omgee vir mense was altyd my passie. Ek het dit vroeg reeds met FAMSA opleiding probeer versterk. My pad met Narratiewe terapie het in 2013-2014 begin met ‘n kursus by dr. Deon Bruwer by US se Teologie. Ek was bevoorreg om verskeie opleidingsessies van Elize Morkel by te woon. Die laaste twee jaar, sedert 2015, het die Coram Deo opleiding ‘n pastoraal narratiewe “taalhuis” van teorie en praktyk gebou waarin ek tuis kon word.
Ek werk steeds voltyds as predikant en lei veral ‘n Omgee-bediening waar begeleiding van mense in siekte en deur trauma ‘n groot deel daarvan uitmaak. My werk is egter tot ‘n groot mate iets van ‘n “GP” werk en dis vir my lekker so.

My lewensfilosofie word grootliks in Koos Dup se gebed saamgevat: “Wat is ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen.” Die woorde daarna is ook iets van ‘n roeping vir myself en waarin ek ander sal wil begelei: “Eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer … daarheen.”

Jacob Meiring

Jacob Meiring

Narrative therapist, theologian, and lecturer
Jacob's story
Theologian | Therapist | Lecturer
Jacob Meiring’s interest is in the development of body theology that he focused on and developed during a fellowship from various universities.
Jo Viljoen

Jo Viljoen

Pastoral Narrative Therapist
Jo's story
Pastoral Narrative Therapist

I feel about this work the way I feel about riding my motorcycle (in the words of my 5 year old grand daughter:

“Its like a smile, and a laugh, and the wind and thunder”

I came to Narrative Therapy from the nursing profession, where my area of passion was psychiatric nursing. I have been actively counselling people with a variety of problems for the better part of 35 years (since 1980). Narrative therapy made it possible for me to become more proficient in therapeutic conversations and I became so bewitched by the effects it had on people that I completed a Master and PHD in theology and religious studies with Narrative Practice as praxis.  This work also changed me as a person and continues to enrich me personally; every conversation is a rich, satisfying learning experience.

At Coram Deo I am partly responsible for the teaching of Narrative Theory and Practice, Addictions of all kinds, both substance and process addictions, as well as how to approach psychiatric disorders in socially constructed ways. Intertwined with the theory and practice of narrative therapy is the pastoral side of our work, powered by my theological and religious studies knowledges.

Due to my background and varied experience, I am particularly interested in trauma, loss, conflict in families and relationships, the effects of crime and poverty, the effects of abuse;; women’s issues, spiritual abuse and addiction, both substance and process addictions.  As a result I cant say I’m interested in a specific age group or gender or problem… I just work with people and journey along as a co-traveller, helping to untangle them from the problem power discourses in their lives

I love the challenge of every conversation; the not knowing and the co-discovery of people’s local knowledges, I love seeing the unique outcomes develop into preferred ways of being, into preferred ways of living and people becoming free from the hold The Problem has over them

[/amoteam_text]

Narrative therapy is a versatile approach and most counsellors would be able to deal with any number of concerns. Some topics are of special interest to them.

Special interest mentions
Addiction
100%
Abuse
100%
Essie Raath

Essie Raath

Pastoral Narrative Therapist
Essie's story
Eucharisteo: Leef in dankbaarheid / Live in gratitude
[English to follow]

Ek is gebore in Zambië en het my skoolopleiding in Pretoria en  Umtata voltooi. Aan UP verwerf ek ‘n nagraadse kwalifikasie in Afrikaans-Nederlands. Werksomgewings het gewissel tussen  die uitgewerbedryf (voltyds en vryskut)  en die regsomgewing. Ek was tussendeur vir etlike jare ‘n tuisbly-mamma van drie seuns en so dankbaar vir dié voorreg wat my man, Dolf, vir my moontlik gemaak het.

In 2005-6 skryf ek in vir die Pastorale Narratiewe Terapiekursus wat deur Coram Deo aangebied word en  bly sedertdien aan as deeltydse berader. Metterjare kruis al hoe meer kliënte wat met trauma gekonfronteer is/word my pad. Ek verbreed my verstaan deur verskillende kursusse en werkswinkels (wisselend tussen 80 uur en ‘n dag) in hierdie verband by te woon. Verder probeer ek om meer te verstaan van trauma en die uitwerking van trauma op ons liggame deur baie oor trauma en trauma-verwante situasies en toepaslike navorsing te lees en te leer. Maar ek het die voorreg om geweldig baie te leer aan die voete van kliënte wat stoei met hierdie ondraaglike pyn. Ek betree heilige grond en staan verwonderd oor die stoffasie waarvan die mens gemaak is, oor die manier waarop ons Skepper ons “bedraad” het om uitdagings die hoof te bied. Ek kom ook onder die besef hoe mense se God-verhale in trauma mede-outeurs van hul verhale van veerkrag word.

‘n Paar jaar gelede is ek uitgedaag om ‘n module oor trauma te ontwikkel wat in die PNT 2-kursus aangebied word. Met baie gebed en die hulp van dr Franҁois Wessels word die kursus gebore en bied ek sedert 2013 die Trauma-module by Coram Deo aan. Dit bly ‘n taak wat mens nederig hou.

English

I was born in Zambia and completed schooling in Pretoria and Umtata. At the University of Pretoria I did a post-graduate in Afrikaans-Netherlands . Working experience included publishing (fulltime and freelance) and the law environment. For a number of years I was a stay-at-home mom raising three sons and I am so grateful for this privilege that my husband, Dolf, made possible for me.

In 2005-6 I enrolled for the PNT Course at Coram Deo and have been a part-time counsellor at this institution since then. As time proceeded more and more clients struggling with trauma and the effects thereof in their lives crossed my path. I decided to equip myself with more skills in this area, attending courses and workshops (varying from 80 hours to a day). In an effort to try and understand more about the workings of trauma in our lives and bodies, I expose myself to continually reading trauma-related publications and research. But one of the biggest privileges is to learn from clients struggling with the pain of trauma. I stand on holy ground and in awe at the  grit people develop, and about the way in which our Creator “hardwired” us to overcome. I also realise how people’s God-stories during and after trauma become co-authors of their stories of resilience.

A couple of years ago I was challenged to develop a module on Trauma as part of the PNT2 course. With much prayer and  inspiration from Dr Franҁois Wessels the course was birthed and since 2013 I have had the privilege to lecture the Trauma Module at Coram Deo.  It remains a humbling experience.

 

Special interest
”Trauma
%
” percent=”100″]
Open to other concerns
75%

Cassie Carstens

Pastoral Narrative Therapist
Cassie's story
Pastoral Narrative Therapist
[English to follow]

Cassie Carstens het ʼn Ph.D. in chemie en is ʼn senior navorsingsbestuurder in ʼn kernenergie organisasie.

Hy kwalifiseer as pastorale narratiewe terapeut in 2004 na studie by die Coram Deo Pastorale Sentrum, waar hy sedertdien as aktiewe terapeut inskakel en op weeksaande vanaf 19:00 beskikbaar is.

Voortgesette opleiding is vir Cassie van groot belang en daarom woon hy gereeld kursusse by wat deur Coram Deo aangebied word asook gevorderde kursusse wat deur David Epston en Stephen Madigan in Suid-Afrika aangebied word.

Sy hoofbelangstelling is huweliksterapie, waarbinne sy benadering sterk beïnvloed is deur sy pastorale narratiewe agtergrond en verder verryk word deur die benaderings van John Gottman, Michele Weiner-Davis en Sue Johnson (Hold me tight).

Cassie het ook ʼn besondere belangstelling in breinchemie, spesifiek chemiese wanbalanse wat aanleiding gee tot gemoedsversteurings soos depressie. Sy benadering is holisties en sluit na terapie ook oefening, oordenking en gesonde eetgewoontes en aanvullings in.

Hy is ʼn volgeling van Jesus en kies om positief te investeer in die lewens van mense.

English

Cassie Carstens has a Ph.D. in chemistry, and is a senior research manager in a nuclear energy organisation.

In 2004 he qualified as a pastoral narrative therapist at the Coram Deo Pastoral Centre, and has since been an active therapist at this centre. He is available during weekdays from 19:00 in the evening.

Continuous training is very important to Cassie, which is one of the reasons for his active participation in courses presented by Coram Deo as well as advanced courses by David Epston and Stephen Madigan presented in South Africa.

His primary interest is marriage counselling, where his approach has been strongly influenced by his pastoral narrative background and has been enriched by the approaches of John Gottman, Michele Weiner-Davis and Sue Johnson (Hold me tight).

In addition, Cassie has a special interest in brain chemistry, specifically chemical imbalances that cause mood disorders such as depression. He has a holistic approach and except counselling, includes exercise, reflection, diet and supplements.

He is follower of Jesus and chooses to invest positively in the lives of people.

Special interest areas
%
Matters related to chemical imbalances
95%
Holistic approach
95%

Learning campuses

Durbanville Bergsig

Durbanville Bergsig

Verheerlik Jesus Christus, die Lig vir die wêreld
Durbanville Bergsig
Leerkampus vennoot

Bergsig dissipels stap al ’n amptelike pad van 1982 af met die stigting van Durbanville-Bergsig. Hiermee bring die Here nog ’n “stad op die berg” tot stand en nog “’n lamp op ’n staander” in die Koeberg-kontrei geplaas. Matt. 5 : 14-16

Lees meer oor NG gemeente Durbanville Bergsig hier

Mosselbaai

Mosselbaai

Met ‘n Christusgesindheid, familie en vriend vir almal
NG gemeente Mosselbaai
'n Leerprogram vennoot
Ons gemeente is in die middel van die dinamiese en diverse kusdorp, Mosselbaai, geleë. Ons is oortuig van die volgende: God stuur ons om, met ‘n Christusgesindheid, familie en vriend vir almal te wees.

Ons skep daarom ruimte vir verskillende spiritualiteite, generasies en style – veral in ons drie eredienste waar almal welkom is en God die kern van ons aanbidding is.

Ons het ‘n hart vir families en wil graag alle mense en gesinne ondersteun. Ons is op ‘n kruispunt van ons dorp en daarom verbind om diens aan ons hele gemeenskap te lewer. Ons vat daarin graag hande met ander gemeentes en kerke.

Meer oor NG gemeente Mosselbaai hier.

Coram Deo HQ

Coram Deo HQ

Hope | Grace | Sacred Stories
Coram Deo HQ
An embracing fellowship of hope
Coram Deo in Waterkloof Glen, Tshwane/Pretoria (South Africa) is the primary location of Coram Deo Pastoral and Narrative Therapy Training Centre (‘Coram Deo Pastorale Sentrum’ NPC). From here everything is strategically coordinated with other learning campuses. Besides our learning programme in Pretoria and other places beyond the region in Pastoral Narrative Therapy and Formal Supervision (accredited with the University of Pretoria) we function as a counselling centre journeying with anyone on diverse matters ranging from trauma to relationships, to addiction, grief, loss, depression, children and adolescence, and more.

For more about us, please visit this page.

Constantiakruin

Constantiakruin

Geroep na verwondes
Constantiakruin
Geroep na verwondes/ Called to the wounded
[English to follow]

Constantiakruin gemeente se gebed is dat jy geseën en versterk sal word deur die krag van Jesus Christus en dat jy ‘n lewe van oorvloed in die gemeenskap, vreugde en vryheid sal lewe. Constantiakruin Gemeente is hier vir jou.

Constantiakruin gemeente dien as leer-kampus van Coram Deo terwyl dit ook onafhanklik funksioneer as ‘n gemeente en sentrum wat uitreik na diegene van die samelewing wat verwond of verwese is. Besoek hulle hier.

English

Constantiakruin Dutch Reformed Church is a learning campus partner to Coram Deo in addition to functioning as an independent centre called to counsel to those who are wounded. Find them here.