Kontemplatief

‘n Kontemplatiewe belewenis by Coram Deo volg ‘n oordenkende erediens benadering, bewuste belewenis en refleksie in die oomblik.

Dit kom tot uitdrukking in die gebruik van Bybelse tekste, kuns, begeleide stilword, en musiek. Daar vind nie tradisionele prediking plaas nie maar fokus die aandag op God se reis met jou, en met jou in die wêreld.

Dit vind plaas binne die Christelike geloofstradisie. Die ervaring word gebring in vennootskap met Coram Deo en aangebied deur verskeie fasiliteerders.

Dit vind plaas op Sondae om 09:00 vanuit die kapel van Coram Deo sentrum vir Pastorale Berading en Narratiewe Terapie opleiding.

Kontak ons gerus.

Coram Deo Kontemplatief | Pretoria