Anne-Lize Koen

~ always remember that you are enough, significant, gifted and here for a reason ~

[Scroll down for Afrikaans]

I was born in Vereeniging and received my high school education in Estcourt and Nylstroom. Although I have already lived in five of South Africa’s provinces, I consider myself a “plattelandse meisie” from the Free State. My academic background includes Industrial Psychology, Psychology and Practical Theology while my research includes various fields (emotional intelligence, positive psychology, resilience and the use of social media to name a few). I have worked in various positions which include: accountant, various admin positions, psychometrist, CANSA volunteer, involved in horse therapy and Crossroads, various projects at schools, research assistant and currently research fellow at UFS.

I am married to Fanie and we are blessed with three beautiful and talented children. For leisure, I enjoy reading while also being part of a very active community choir, cantando@bloem.

Each person’s story is precious and unique and that is why I would like to go on a journey with each client to discover his or her identity and purpose in life. Through narrative therapy, clients can discover their unique characteristics, values and goals and thus be empowered to reach their life purpose and full potential. Although I am interested in all areas of counseling, I have a passion for establishing identity in children, teenagers and women. Every person’s life story plays an important role in the establishment of identity and therefore marriage counseling and parental guidance (positive discipline) is also a passion.

I would love to journey with you.


Ek is gebore in Vereeniging en ontvang my hoërskool opleiding in Estcourt en Nylstroom. Alhoewel ek alreeds in vyf van Suid-Afrika se provinsies gewoon het beskou ek myself as ’n plattelandse meisie van die Vrystaat. My akademiese agtergrond sluit Bedryfsielkunde, Sielkunde en Praktiese Teologie in terwyl my navorsing verskeie velde insluit (emosionele intelligensie, positiewe sielkunde, veerkragtigheid en die gebruik van sosiale media om maar net ’n paar te noem). Ek het al in verskeie posisies gewerk wat die volgende insluit: rekenmeester, verskeie adminposte, psigometris, KANSA-vrywilliger, betrokke by perdeterapie en Crossroads, verskeie projekte by skole, navorsingsassistent en tans navorsingsgenoot by UFS.

Ek is getroud met Fanie en ons is geseënd met drie pragtige en talentvolle kinders. Vir ontspanning lees ek graag terwyl ek ook deel is van ’n baie bedrywige gemeenskapskoor, cantando@bloem.

Elke mens se verhaal is kosbaar en uniek en daarom sal ek graag saam met elke kliënt op ’n reis wil gaan om sy of haar identiteit en lewensdoel te ontdek. Deur narratiewe terapie kan kliënte hul unieke eienskappe, waardes en doelstellings ontdek en sodoende bemagtig word om hul lewensdoel en volle potensiaal te bereik. Alhoewel alle areas van berading my interesseer het ek ’n passie vir die vestiging van identiteit by kinders, tieners en vrouens. Elke mens se lewensstorie speel ’n belangrike rol in die vestinging van identiteit en daarom is huweliksberading en ouerleiding (positiewe dissipline) ook ’n passie.

Ek help jou graag op jou lewensreis.

EP-Admin
Latest posts by EP-Admin (see all)