fbpx

Sandra Adendorff

Sandra Adendorff

(Scroll down for English)

God is liefde

In my beroep het ek as ekonoom gekwalifiseer en het n doktorsgraad in Ekonomie.  As navorser  was ek beoorreg om betrokke te wees by die ontwikkeling van n aantal boeke en het ook artikels en ander publikasies geskryf.  Ek dien ook op die raad van die South African Institute of Financial Markets (SAIFM) en is as redigeerder geregistreer op die Professional Editors Guild (PEG). Tans werk ek by die Suid-Afrikaanse Reserwebank.

Coram Deo Pastoral and Narrative Therapy - Sandra Adendorff, financial counselling

Daarbenewens het ek n Christelike Beradingsertifikaat by die Universiteit van Noord-Wes verwerf en so pas n gevorderde kursus in Pastorale Naratiewe terapie by Coram Deo wat by die Universiteit van Pretoria geakkrediteer is.

Gegewe my agtergrond in ekonomie en berading stel ek veral belang in waar harte en verhoudings van mense seerkry in verhouding tot finansies.

Ek is lief vir God en Sy skepping en in besonder vir mense.  Ek is getroud en het twee getroude seuns en baie dankbaar vir die besondere wonderwerke in my lewe.

God het my op n besondere manier gelei na die Pastorale Narratiewe Terapie.  As ekonoom is ek besonder geinteresseerd in the finansiële trauma wat so deel is van ons samelewing.  Ek weet dat elke mens se verhaal kosbaar en uniek is en hoop om jou te help met jou verhaal en jou pyn.  Finansies is so integraal deel van n mens se lewe dat dit uiteindelik ook tot trauma kan lei en pyn op allerlei maniere kan inisieer.  Ek hoop om meer navorsing oor die onderwerp te doen.  Uiteindelik is die narratiewe beginsel van die skep van n nuwe alternatiewe verhaal so kosbaar en hoop ek om ‘n instrument in God se Koninkryk te wees om jou te help op jou lewensreis.

Jy is meer as welkom om uit te reik deur ‘n afspraak te maak deur die kantoor.

God is love

In my career I qualified as economist and obtained a doctorate in Economics.  As a researcher I was privileged to be involved in developing a few books and articles.  I also serve on the board of the die South African Institute of Financial Markets (SAIFM) and am an editor registered at the Professional Editors Guild (PEG). Currently I work at the South African Reserve Bank.

Apart from this I competed a Christian Counselling course at the University of North West and recently completed a qualification in Pastoral Narrative Therapy at Coram Deo affiliated at the University of Pretoria.

I love God and His creation and especially people.  I am married with 2 married sons and and grateful for these miracles.

God led me in a very special manner to the Pastoral Narrative Therapy.  As economist I am interested in the financial trauma that forms part of our environment.  I know every person’s story is unique and precious and hope to assist you in your painful journey.  Money forms such an integral part of your life that it may trigger trauma and pain in various ways.  I hope to do more research in this area as it is relatively new in literature. At the end the narrative principle of creating a new alternative story is so powerful and I hope to be an instrument in God’s kingdom to assist you in your journey in life.

You are more than welcome to reach out an make an appointment through the office.

Courses | Training

Accredited by the University of Pretoria, we offer specialised training in a narrative approach that is generally described as pastoral but non-doctrinal in nature. A narrative approach also has application in coaching, mentoring, facilitation, mediation and organisational development.

We’ve offered pastoral and narrative therapy training for the past two decades.

Most programmes are accredited by the University of Pretoria.
Pastoral Narrative Therapy
Continued professional development
Practitioner superivsion
Seminars and workshops

 

 

Campuses | Learning sites

Pretoria (Main Campus)
Constantia Kruin (West Rand)
Kempton Park (East Rand)
Durbanville (Cape)
George (Western Cape)
Mossel Bay (Western Cape)
Lydenburg (Mpumalanga)

Global online (Blended Learning)

Make a difference

Tax deductible donations
Seeds of hope
Professional seeds
67 Minutes – Mandela dayCorporate social investment
Skills development levy

Let’s get in touch!

Head office (Pretoria)

About

Welcome to an embracing fellowship that offers hope.

Situated in Waterkloof Glen, Pretoria, South Africa, Coram Deo offers training in pastoral narrative therapy and professional counselling services made cost effective by the generosity of our donors and partner therapists and other professionals.

 

Coram Deo Pastoral Centre (NPC)
Registration no. 2003/007191/08

%d bloggers like this: